Vi inviterer til den 11. landsomfattende kvinnekonferansen
i Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, Oslo

Program lørdag 18. september 2004

09.00 Innsjekking, registrering
10.00 Åpning
10.30

Tar de arbeidslivet av oss?

Forslag til ny arbeidslivslov i kvinneperspektiv

Carmen Pereira
Ann Helen Aarø, Senter mot etnisk diskriminering
Christl Kvam, Akademikerne
Ebba Wergeland, spesialist i arbeidsmedisin

Summing, debatt
13.00 Lunsj
14.00

Åpen post - med rom for aktuelle saker fra deltakerne

Diskusjon
15.15

Hvor går EU? Konsekvenser for vår hverdag

Hedda Haakestad, leder i Ungdom mot EU
Ingrid Langerud, leder i Europeisk ungdom

Summing og debatt
17.30 Slutt første dag

Konferansepub

Program søndag 19. september 2004

10.00

Arbeidstid ­ mannsrollens urørlige side?

Arbeidstid, kjønn og likestilling i Norge og Europa

Øystein Gullvåg Holter, seniorforsker Arbeidsforskningsinstituttet

Summing/debatt
12.00

Tempo!

Filmskaper Eva Dahr kommenterer og viser utdrag fra filmen sin

12.30 Lunsj
13.15

Erfaringer med kortere arbeidstid

Oslo Sporveier, Bærum kommune, industribedrifter i Sverige og Finland

Anne Lise Nestande, Oslo Sporveiers Arbeiderforening
14.15 Arbeidslivredning og pensjonskampanje ­ på tvers
15.00 Slutt

Praktiske opplysninger

Tid: lørdag 18. og søndag 19. september 2004
Sted: Ingeniørenes hus, Kronprinsensgt. 17, Oslo
Pris: 400 kroner betales ved påmelding. Prisen inkluderer kaffe/te og lunsj lørdag og søndag

Påmelding: Innen mandag 6. september 2004 til

Kvinner på tvers
c/o Utdanningsforbundet Oslo
Brynsengveien 2, 0667 Oslo
Telefon 22 07 31 60 (Oslo), 23 06 77 10 (Akershus)
Faks 22 07 31 99
E-post til oslo@utdanningsforbundet.no

Påmeldingen er bindende.

Betaling: Sendes Kvinner på tvers, konto nr. 7068.05.16675
c/o Utdanningsforbundet Akershus

Kvittering for innbetaling vises ved inngangen.

Kontakt: For ytterligere informasjon, kontakt
Elin Tinderholt, telefon 22 07 31 78
e-post elin.tinderholt@utdannningsforbundet.no

Overnatting: Deltakerne må selv ordne overnatting.

Arrangører:


Til KPTs hjemmeside