Vi inviterer til den 12. landsomfattende kvinnekonferansen
i Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, Oslo

Foreløpig program lørdag 24. september 2005

Vi tar forbehold om endringer i programmet (ajour 28. august)
09.00 Innsjekking, registrering, kaffe/te
10.00 Åpning
10.30

Menns vold mot kvinner - skal fagbevegelsen bry seg?

Maya Brenna Nielsen, kriminolog
Tove Smaadahl, daglig leder Krisesentersekretariatet
Kjersti Alsaker, doktorgradsstipendiat Universitetet i Bergen

Diskusjon i grupper og plenum
13.00 Lunsj
14.00

Hva kan fagbevegelsen gjøre?

Ann Helen Aarø, Senter mot etnisk diskriminering
Representant fra Likestillingsombudet

Paneldebatt med blant andre:
Rita Lekang, LO-sekretær
Tove Rydning, fagkonsulent FO
Tove Smaadahl, leder Krisesentersekretariatet
Eli Gunhild By, NSF

16.00

Åpen post
- med rom for aktuelle saker fra deltakerne

17.00 Kvinner og gudinner på norske arbeiderfaner Lysbildekåseri ved Lill-Ann Jensen
17.30 Slutt første dag

Konferansepub

Foreløpig program søndag 25. september 2005

10.00

Jobb mindre - tjen mer!

13 eller 6 timers arbeidsdag
- hva er mest realistisk?
Ebba Wergeland, spesialist i arbeidsmedisin
Kellogg's sekstimersdag - nå på norsk! Astri Melheim, For sekstimersdagen
Summing/debatt
11.45 Lunsj
12.30

Lønn som fortjent?
- kvinnelønn i historisk perspektiv

Berit Gullikstad, forsker ved NTNU
13.15 Dagens odds - kvinnelønn i dag Toril Sandnes, Statistisk sentralbyrå
Summegrupper
13.45 Veien videre -
hvordan sette dagsorden 2006?
Heidi Larsen, HK og LO Trondheim
15.00 Slutt

Praktiske opplysninger

Tid: lørdag 24. og søndag 25. september 2005
Sted: Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, Oslo
Pris: 400 kroner betales ved påmelding. Prisen inkluderer kaffe/te og lunsj lørdag og søndag

Påmelding: Innen mandag 12. september 2005 til

Kvinner på tvers
c/o Fagforbundet Oslo
Håkon 7s gate 5, 0161 Oslo
Telefon 23 06 18 10
Faks 23 06 18 11
E-post til karin.boyum@fagforbundet.no

Påmeldingen er bindende.

Betaling: Sendes Kvinner på tvers, konto nr. 7068.05.16675
c/o Fagforbundet Oslo

Kvittering for innbetaling vises ved inngangen.

Kontakt: For ytterligere informasjon, kontakt
Ingri Bjørnevik, tlf 92 49 16 12 (legg igjen beskjed)
eller Siri Jensen, e-post: siri.jensen@it-eksperten.no

Overnatting: Deltakerne må selv ordne overnatting.

Arrangører:


Til KPTs hjemmeside