Om KPTHistorieKontaktForsida


Tidligere konferanser

Aktuelle tema

Deltakende organisasjoner

Kvinner på tvers 2011

Konferansen var 24. og 24. september

Tema: Språk er makt – kunnskap er nøkkelen


Programmet

Presentasjoner:

Siri Jensen: Åpning av konferansen

Rønnaug M. Retterås (LDO): Praktisk likestillingsarbeid (pdf)
Eva Marie Schreiber (LDO): Like muligheter for alle? (pdf, stor fil)
Inger Ljøstad (Forsvar dagens uføretrygd): Uførereformen og kvinnene (pdf)
Rigmor Hogstad (FO): Likelønn – pott, økte rammer eller takk begge deler
Unni Hembre (NSF): Likelønn – pott, økte rammer eller takk begge deler
Siri Jensen: Likelønn – pott, økte rammer eller takk begge deler
Anette Hoel: Språk er makt – flerdimensjonell diskriminering og likestilling (pdf)
Susan Rakhsh: Kvinner på barrikadene i Midtøsten og Nord-Afrika (pdf)

Siri Jensen: Oppsummering av konferansen

Denne teksten ble lagt ut på KPTs nettsted etter terrorhandlingene 22. juli 2011-

 

Kvinner på tvers er et samarbeid mellom kvinnedominerte fagforeninger, kvinneorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner. Samarbeidet organiseres først og fremst rundt en årlig landsomfattende konferanse og har pågått i femten år. Temaene for konferansene varierer fra år til år; mye er konsentrert rundt spørsmål som angår kvinner i arbeidslivet, som lønn, arbeidstid og arbeidsforhold. Men vi har også tatt opp en rekke andre saker, som ulike sider ved velferdsstaten, for eksempel pensjon og forholda for eneforsørgere, kvinners helse, situasjonen til kvinner med minoritetsbakgrunn, menns vold mot kvinner og internasjonal kvinnesolidaritet.