Om KPTHistorieKontaktForsida


Tidligere konferanser

Aktuelle tema

Deltakende organisasjoner

Kvinner på tvers 2012

2012-konferanse var 22. og 23. september

Tema: Rett til arbeid –
lønn å leve for – arbeidstid å leve med


ProgramBrosjyre i pdf-format

Innledninger og presentasjoner fra 2012-konferansen (pdf-format):


 

 

Kvinner på tvers er et samarbeid mellom kvinnedominerte fagforeninger, kvinneorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner. Samarbeidet organiseres først og fremst rundt en årlig landsomfattende konferanse og har pågått siden 1994. Temaene for konferansene varierer fra år til år; mye er konsentrert rundt spørsmål som angår kvinner i arbeidslivet, som lønn, arbeidstid og arbeidsforhold. Men vi har også tatt opp en rekke andre saker, som ulike sider ved velferdsstaten, for eksempel pensjon og forholda for eneforsørgere, kvinners helse, situasjonen til kvinner med minoritetsbakgrunn, menns vold mot kvinner og internasjonal kvinnesolidaritet.