Om KPTHistorieKontaktDeltakende organisasjoner
FacebookTidligere konferanser
Presseklipp – Tema: Pensjon / LikelønnFølg med på bloggen vår og på Facebook

For ytterligere informasjon, send e-post til kvinner.pa.tvers@gmail.com


Kvinner på tvers er et samarbeid mellom fagforeninger, kvinneorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner. Samarbeidet organiseres først og fremst rundt en årlig landsomfattende konferanse og har pågått siden 1994. Temaene for konferansene varierer fra år til år; mye er konsentrert rundt spørsmål som angår kvinner i arbeidslivet, som lønn, arbeidstid og arbeidsforhold. Men vi har også tatt opp en rekke andre saker, som ulike sider ved velferdsstaten, for eksempel pensjon og forholda for eneforsørgere, kvinners helse, situasjonen til kvinner med minoritetsbakgrunn, menns vold mot kvinner og internasjonal kvinnesolidaritet.


Kvinner på tvers 20 år

Kvinner på tvers 20 år
Brobygger og pådriver

Les og bestill heftet