Lifestyle

Elise Steen

Kvinner får godkjent yrkesskader sjeldnere enn menn – Hvorfor er det sånn?

Elise Steen jobber som seniorrådgiver i Norsk Sykepleierforbund Viken, og har nylig fått ansvar for å følge opp medlemmer som trenger bistand i forbindelse med yrkesskade/sykdom i deres område. Foredraget baserer seg på NSFs politikk på området yrkesskade, og at kvinneyrker kommer dårligere ut enn mannsdominerte yrker på dette området.