Uncategorized

Elisabeth T. Swärd

Kvinnehelse er et bredt felt, og vår innleder og vår innleder Elisabeth T. Swärd har bred erfaring. Hun sitter i styret i Sex og samfunn, og har styreerfaring fra organisasjonen Sex og Politikk. Som spesialrådgiver på feltet kvinnehelse i Norske Kvinners Sanitetsforening får hun jobbe med mange ulike spørsmål. Hun er også en del av det regjeringsoppnevnte Kvinnehelseutvalget som skal levere en ny NOU på kvinnehelse i mars neste år. Swärd leder også i dag brukerrådet ved Oslo Universitetsforenings sin kvinneklinikk, og er en del av referansegruppen for Nasjonal senter for kvinnehelseforskning ved Oslo universitetsklinikk.