Uncategorized

Ingunn Strand Johansen

Voldshendelser på arbeidsplassen er en stor utfordring i mange kvinnedominerte yrker.

Mange opplever at de kommer i vanskelige situasjoner fordi de har den jobben de har. Det kan være voldshendelser, trusler om vold og mange opplever også å bli truet via sosiale media. Hvordan sikrer vi dette? Vi ser på disse områdene: Forekomst – Hva gjøres egentlig? Statistikk for alle Rutiner på arbeidsplassen – Hva slags rutiner har vi og er de godt nok kjent? Hvordan skal ansatte få et sikkert og ansvarlig psykososialt arbeidsmiljø?