Uncategorized

Astri Holm

Barselomsorg er en del av kvinnehelsa som blir skremmende lavt prioritert. Dette er til tross for at vi vet at barnefødsler er noe av det farligste kvinner går gjennom. Astri Holm er en av mange viktige stemmer vi har invitert til årets Kvinner på tvers.

Hun er forfatter av boka: Respekter kvinnene – styrk fødsels- og barselomsorgen! I tillegg er hun med i Kvinnefronten.