Uncategorized

Helene Rød

Helene Rød var utvalgssekretær for Kvinnehelseutvalget. Hun har en mastergrad i global helse fra Københavns Universitet og er brennende opptatt av likestilling og kvinnehelse, særlig seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Rød har tidligere jobbet som rådgiver ved Likestillingssenteret KUN.