Om oss

Kvinner på tvers er et samarbeid mellom fagforeninger, kvinneorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner. Samarbeidet organiseres først og fremst rundt en årlig landsomfattende konferanse og har pågått siden 1994. Temaene for konferansene varierer fra år til år; mye er konsentrert rundt spørsmål som angår kvinner i arbeidslivet, som lønn, arbeidstid og arbeidsforhold. Men vi har også tatt opp en rekke andre saker, som ulike sider ved velferdsstaten, for eksempel pensjon og forholda for eneforsørgere, kvinners helse, situasjonen til kvinner med minoritetsbakgrunn, menns vold mot kvinner og internasjonal kvinnesolidaritet.


Årets konferanse støttes av følgende organisasjoner (listen oppdateres jevnlig):

Fagforbundet Oslo
Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd, Oslo
Fagforbundet Pleie og Omsorg
Fellesforbundet avd. 850
FO i Oslo
Handel og kontor Oslo Akershus
Kvinnefronten
LO i Follo
LO i Trondheim
Norsk Sykepleierforbund
Norske Kvinners Sanitetsforening
Utdanningsforbundet Oslo
Utdanningsforbundet Viken