Jorunn Folkvord

Høyere pensjonsalder og lavere minstepensjon?