Vi inviterer til landsomfattende kvinnekonferanse
i Oslo kongressenter, Folkets hus, Oslo

Program lørdag 23. september 2006

09.00 Innsjekking, registrering, kaffe/te
10.00 Åpning med kultur ved Tone Holte

Med stoppeklokke inn i framtida?
Konkurranseutsetting, privatisering, nedskjæringer - hva gjør det med oss og hva kan vi gjøre?

10.30 Du tror det ikke før du må gjøre det!
Korte beskrivelser fra dagens arbeidsliv
Elin Lundbys innlegg
11.45

Hvor ligger ansvaret?
Maktens samvittighet - arbeidstakernes ansvar

Halvard Vike, sosialantropolog, dr. polit. Universitetet i Oslo
12.45 Lunsj
13.45

Må det være slik?
Kritisk lys på økonomiske "sannheter"

Ragnhild Astad, Radikalt økonominettverk

15.15

MOTSTAND!!
Søkelys på eksempler og ideer

16.30

Talking of power

film om kvinners kamp for likeverd og velferd i Venezuela

17.30 Slutt første dag

Konferansepub

Program søndag 24. september 2005

10.00

Åpning

ved Oslo og Lillestrøm danseløft

Krav til en rødgrønn regjering!
10.30 Sånn vil vi ha det!
Framtidsvisjoner
Innspill ved Opplysningskontoret
11.45

Åpen time
med bl.a.
Hva har skjedd når det gjelder menns vold mot kvinner?

12.30 Lunsj
13.15

Strategi for likelønn og økonomisk sjølstendighet
Vi utfordrer regjeringspartiene

Hva skjer med prøveprosjektene for sekstimersdagen?

15.00 Oppsummering og avslutning
15.30 Slutt

Praktiske opplysninger

Tid: lørdag 23. og søndag 24. september 2006
Sted: Oslo kongressenter, Folkets hus, Youngs gate 11, Oslo
Pris: 400 kroner betales ved påmelding. Prisen inkluderer kaffe/te og lunsj lørdag og søndag

Påmelding: Innen mandag 11. september 2006 til

Kvinner på tvers
c/o Fagforbundet Akershus
Lilletorget 1, 0184 Oslo
Telefon 23 06 27 70
Faks 23 06 27 71
E-post til kpt@fagforbundet.no

Påmeldingen er bindende.

Betaling: Sendes Kvinner på tvers, konto nr. 7068.05.16675
c/o Fagforbundet Akershus, Lilletorget 1, 0184 Oslo

Kvittering for innbetaling vises ved inngangen.

Kontakt: For ytterligere informasjon, kontakt
Britt Pedersen, tlf 23 06 27 70
eller Siri Jensen, e-post: siri.jensen@it-eksperten.no

Overnatting: Deltakerne må selv ordne overnatting.

Arrangører:


Til KPTs hjemmeside