Innledninger og plansjer, se her
Vi inviterer til landsomfattende kvinnekonferanse
i Ingeniørenes hus, Kronsprinsens gate 17, Oslo
Last ned brosjyre i pdf-format

Program lørdag 20. september 2008 (med forbehold om endringer - ajour per 22. august)

09.00 Innsjekking, registrering, kaffe/te
10.00 Åpning med blant annet Lotta Elstad,
forfatter av boka En såkalt drittjobb
10.30

Kvinners helse
- et samfunnsspørsmål

Anne Eskild, professor i medisin
Innspill fra
Fahila Nawaz, morsmållærer
Summing og diskusjon

12.30 Lunsj
13.30 Historier fra hverdagen
14.00

Arbeidslinja
- gammel overklassetenkning bak nye Nav

Ebba Wergeland, spesialist i arbeidsmedisin
Diskusjon / gruppearbeid
Sluttkommentar fra Ebba Wergeland

16.45

Åpen post
- erfaringer og aktuelle saker

17.30

Kulturelt innslag

17.50 Slutt første dag

Konferansepub

Program søndag 21. september 2008 (med forbehold om endringer)

10.00

Kulturelt innslag

Venjas Harem

10.20 Statistisk sentralbyrå:
Kvinnene taper på pensjonsreformen.
Hva skjer videre?
Ingvild Bøe Moberg, Fagforbundet Akershus
Kommentarer ved
Anita Busch, NTL
og en representant for Unio
12.00 Lunsj
12.45 Likelønnskommisjonen:
Ja til statlig likelønnspott!
Hvordan få gjennomslag hos regjeringa?
Gerd Kristiansen, Fagforbundet
Peggy Hessen Følsvik, Handel og Kontor
og en representant for Unio
14.00

Ombudets avgjørelser om likelønn, f.eks i Harstad, hvordan kan de brukes av andre?

Jurist fra Likestillings- og diskrimineringsombudet
Diskusjon
15.15 Oppsummering og avslutning
15.30 Slutt

Praktiske opplysninger

Tid: lørdag 20. og søndag 21. september 2008
Sted: Ingeniørenes hus, Kronsprinsens gate 17, Oslo
Pris: 500 kroner betales ved påmelding. Prisen inkluderer kaffe/te og lunsj lørdag og søndag

Påmelding: Innen mandag 8. september 2008 til

Kvinner på tvers
c/o Norsk Sykepleierforbund Oslo
postboks 539 Sentrum, 0105 Oslo
Telefon 22 04 31 35
Faks 22 04 31 31
E-post til kvinner.pa.tvers@gmail.com

Påmeldingen er bindende.

Betaling: Sendes Kvinner på tvers, konto nr. 7068.05.16675
c/o NSF Oslo ved Inger Roth, postboks 539 Sentrum, 0105 Oslo

Kvittering for innbetaling vises ved inngangen.

Kontakt: For ytterligere informasjon, kontakt
Inger Roth, tlf 22 04 31 35
eller send e-post til kvinner.pa.tvers@gmail.com

Overnatting: Deltakerne må selv ordne overnatting.

Arrangører:


Til KPTs hjemmeside