Rett til arbeid - uten diskriminering
Hva kan fagbevegelsen gjøre?

Av Mandana Yousefi, NTL

Momenter til innlegg på Kvinner på tvers 2009

Før vi ser på hva fagbevegelsen kan hjelpe til med, er det hensiktsmessig å se på hva som forårsaker de spesielle utfordringene minoritetskvinner møter. Kulturforskjeller er en av flere forårsakende faktorer.

Med en bevisst holdning kan fagbevegelsen gjøre mye.

Informasjonsarbeid, generell informasjon rettet mot alle. Synlig profilering med f.eks stand på arenaer hvor minoritetskvinner samles. Dette er viktig med tanke på minoritetskvinners forståelse av fagforening, jf. kjennskap fra opprinnelsesland, hvor det i enkelte land er forbundet en risiko til fagforeningsarbeid.

Informasjonsarbeid på arbeidsplassen: Snakk med kollegaer med minoritetsbakgrunn om hva det vil si å være organisert, fokuser på det positive, medlemsfordelene og fellesskapet.

Tilsettinger er et annet område hvor fagbevegelsen kan bidra. Tillitsvalgt kan følge ekstra godt med ved ledige stillinger. Tillitsvalgt kan samarbeide med tilsettingsutvalg på arbeidsplassen. I fellesskap se på arbeidsmiljøet og evt forme noen målsetinger eller retningslinjer som f.eks. prioritering ved nye ansettelser.

Bevisst medlemsrekruttering. Se medlemmer med minoritetsbakgrunn. Motivere minoritetskvinner til å delta på kurs. Når det er behov for frivillige til ulike arrangementer, er det vanlig å sende ut en felles e-post. For minoritetskvinner som ikke er kjent med den norske dugnadsånden, er det lite appellerende med en felles e-post. Dersom man ønsker å få med minoritetskvinner, er det mye mer vikningsfullt med personlige henvendelser. Personlige henvendelser viser at man faktisk er ønsket og at man blir sett på som en ressurs.

Fagbevegelsen kan inkludere minoritetskvinner i organisajonen ved å gi dem tillitsverv. Fagbevegelsen er bygget slik at man vanligvis ikke "fronter seg selv", men det er noen som foreslår deg, og etter en avstemning blir man evt valgt.

Å ha en mangforldig/representativ organisasjon styrker fagbevegelsens demokrati.

Det var tankevekkende å se at flere av de tillitsvalgte i DVDen "En fargerik fagbevegelse" har foreslått seg selv, eller vært i en situasjon hvor ingen andre ønsket å påta seg tillitsvervet. Ville disse personene blitt tillitsvalgte dersom situasjonen var en annen? 


KPT 2009 | Til KPTs hjemmeside