Denne teksten ble lagt ut på nettsidene våre etter terrorhandlingene 22. juli 2011:

Kvinner på tvers vil uttrykke vår dypeste medfølelse med alle dem som ble rammet av terroren 22. juli, både på Utøya og i regjeringskvartalet – og vår avsky både for handlingene og for den menneskefiendtlige og rasistiske ideologien som drapsmannen sto for.

Kvinner på tvers ønsker å bidra til – og oppfatter seg som en del av – bevegelsen for styrket demokrati og likeverd som har oppstått som reaksjon på terroren. Økt demokrati handler om å delta i politiske partier og om å stemme ved valg; det handler også om andre former for folkelig organisering, som fagbevegelse, kvinnebevegelsen, miljøbevegelse og ulike organisasjoner som jobber for menneskeverd, like rettigheter og en mer solidarisk verden.

Økt deltakelse av og makt til kvinner – til et fargerikt mangfold av kvinner, hvite og svarte, funksjonshemmede og funksjonsfriske, lesbiske og heterofile, feminister og ikke-feminister, i kvinneyrker og mannsyrker etc - er en forutsetning for å utvide demokratiet. Kvinner på tvers søker å samle kvinner – og menn – på tvers av tradisjonelle skillelinjer for å bidra til gjensidig forståelse og respekt og gjøre det mulig å stå sammen om felles saker og styrke kvinners stilling.

De siste årene har Kvinner på tvers særlig jobbet for gjensidighet og dialog mellom kvinner på tvers av ulik bakgrunn – norske kvinner kommer i dag fra mange ulike land og kulturer. Vi trenger å snakke mer sammen; det er hverdagslig demokratiarbeid; dette vil vi fortsette med på årets konferanse. Slik gir vi vårt bidrag til å motvirke splittelsen som terroristen ønsket å skape. Oppmerksomhet om dialog på tvers av bakgrunn har ikke til hensikt å stenge andre stemmer ute, som f.eks. funksjonshemmede eller lesbiske kvinner, men tvert imot åpne for mangfold. Derfor gir konferansen rom for å diskutere de problemstillingene som de som kommer er opptatt av – gjennom metodikken Open Space: du bestemmer hva du vil diskutere.

Til deg som har tenkt at situasjonen krever at du gjør noe utover å stemme ved valg: Kom på Kvinner på tvers og delta i arbeidet for demokrati, likeverd og kvinnefrigjøring!

[Til hjemmesida]