Kvinner på tvers 10 år: Pustehull og handlingsrom

Kvinner på tvers 10 år:

Pustehull og handlingsrom

Til innholdsfortegnelsen


Hva er erfaringene med samarbeidet
- hva har Kvinner på tvers oppnådd?

av Siri Jensen

"Jeg tror at Kvinner på tvers har vært veldig forut for sin tid på mange måter og gått foran, bl.a. ser vi liksom nå at privat og offentlig sektor blir mer og mer lik og at vi har mye mer til felles og det har på en måte vært klart i Kvinner på tvers i mange år. Så jeg mener at Kvinner på tvers har vært en viktig bidragsyter i forhold til likestilling og kvinnekamp i Norge, og i en sånn litt flott, dynamisk moderne form, at man har klart å søke nye veier og gjøre ting på andre måter, frodig kanskje, frodige kvinner." (Sitat fra et intervju.)

Erfaringene har vist at det finnes mye å samles om på tvers av kvinnebevegelsen og fagbevegelsen som også har inkludert andre interesseorganisasjoner. Det har ikke vært noe problem å finne felles temaer, problemet har heller vært at det hele tiden er så mye som skulle vært tatt opp. Ingen temaer har vært vanskelig å reise.

Konferanser har vært en god ramme for samarbeidet. Det er lett å kombinere felles tema med ulike vinkler og forskjellige syn, og samtidig virke for styrket enhet. Deltakerne har også knyttet nye kontakter.

Konferansene har i liten grad fattet v