Om KPTKontaktForsida


Konferanser

Aktuelle tema

Deltakende organisasjoner

Konferansens historie

Kvinner på tvers ble første gang arrangert i 1994. Det er kommet ut to jubileumshefter, et i 2003 og et i 2013. Se nedafor.

Noen høydepunkter fra konferansens historie finner du her.


 

Liker
Følg oss på Facebook

Jubileumshefte 2013

Kvinner på tvers 20 år: Brobygger og pådriver

Kvinner på tvers 20 år:

Brobygger og pådriver

A4-hefte, 28 sider, september 2013

Last ned heftet her (pdf-format; 1,7 Mb)

Bestill heftet fra mette.hoiland@sykepleierforbundet.no

 


Jubileumshefte 2003

Kvinner på tvers 10 år: Pustehull og handlingsrom

Kvinner på tvers 10 år:

Pustehull og handlingsrom

av Siri Jensen

A4-hefte, 64 sider, september 2003

Innhold: Forord ||| Historia om Kvinner på tvers ||| Mangfold som grunnlag for fellesskap |||
Åpning av 1996-konferansen (ved Kjersti Ericsson) ||| Kvinnelønna sett fra Kvinner på tvers |||
Kvinner på tvers og sekstimersdagen ||| Kvinneorganisering på tvers ||| Kjønn og klasse |||
Hva er erfaringene med samarbeidet? Hva har Kvinner på tvers oppnådd? |||
Litteratur ||| Organisasjoner

Pris: 50 kroner + porto
(Ved kjøp av mer enn 100 hefter er prisen 40 kr + porto)

Heftet kan bestilles fra gjeldende kontaktadresse for Kvinner på tvers, se her

Betaling skjer til kontonr 7068 05 16675.
Husk å oppgi riktig adresse. Hefte(ne) sendes til betaleren.

[Tilbake til hjemmesida]