Kvinner på tvers 10 år: Pustehull og handlingsrom

Kvinner på tvers 10 år:

Pustehull og handlingsrom

Til innholdsfortegnelsen


Kjønn og klasse

av Siri Jensen

Vi har ennå til gode å skape en arbeiderbevegelse i kvinners bilde,
hvor klassekamp utformes i et symbiotisk forhold til kvinners interesser som kvinner.
Beatrix Campbell 1984

"For Kvinner på tvers er dette den grunnleggende tanken - at to store historiske kamptradisjoner må føres sammen, og at det av dette må skapes bevissthet, ideer, organisering og kampformer som gjør det mulig for kvinner å vinne fram med sine kampsaker. Ikke i motsetning til mennene i fagbevegelsen, men som en egen sjølstendig kraft til beste for alle undertrykte." (Fra oppsummeringa av konferansen i 2001)

Den grunnleggende alliansen i kvinner på tvers er samarbeidet mellom kvinneorganisasjoner og kvinnedominerte forbund, kvinnegrupper og kvinnenettverk i fagbevegelsen. Denne gjør det mulig for Kvinner på tvers å være en møteplass for kvinner fra begge bevegelsene og for alle kvinner som er interessert i å være med å skape noe nytt. Dette kan sees som et forsøk på å bygge bro over motsetningen som er skapt mellom vanlige kvinners interesser som kjønn og deres klasseinteresser.

Klassebevissthet

Fagbevegelsen har vært, og er, arbeiderklassens største klasseorganisasjon, og har bidratt, og bidrar, til å bygge opp klassebevissthet. En bevissthet om at arbeidsfolk står mo