Kvinner på tvers 10 år: Pustehull og handlingsrom

Kvinner på tvers 10 år:

Pustehull og handlingsrom

Til innholdsfortegnelsen


Organisasjoner

Følgende organisasjoner står som arrangører av jubileumskonferansen 2003

Vedtakene om tilslutning ble gjort før Norsk Kommuneforbund og Norsk Helse- og Sosialforbund slo seg sammen til Fagforbundet. Dette berører flere av fagforeningene i lista over.

Andre organisasjoner som tidligere har vært medarrangører på en eller flere konferanser:

Organisasjoner som i dag er gått inn i andre organisasjoner ved sammenslåinger er ikke tatt med.