Hjem ā€“ Historie ā€“ Kontakt ā€“ Konferansene


Tidligere konferanser

Aktuelle tema

Deltakende organisasjoner

Kvinner på tvers er først og fremst en ide, en måte å jobbe på.
Ideen om at samarbeid mellom fagforeninger, klubber,
kvinneorganisasjoner på tvers, utenfor systemet,
formelt og uformelt, er nødvendig for å slå gjennom
med kvinners interesser - i smått og stort.

Nyttig:

Kvinner på tvers - pustehull og handlingsrom (et foredrag om KPT)

Logoer til nedlasting

Hva?

 • ET SAMARBEID mellom kvinnedominerte fagforeninger, kvinneorganisasjoner, interesseorganisasjoner og enkeltpersoner
 • ET FORUM MED PLASS til kvinners virkelighet og krav
 • ET FORUM MED ROM til å tenke og handle utradisjonelt
 • ET UFORMELT FORUM som ikke er bundet opp i hovedsammenslutninger eller andre strukturer
 • ET FORUM HVOR KVINNER ikke defineres som problemet, men har styrke fordi vi er kvinner

Hvorfor?

 • FORDI KVINNER fortsatt ikke har ei lønn å leve av
 • FORDI KVINNER fortsatt tjener mindre enn menn i alle yrker
 • FORDI KVINNER forsatt ikke har en arbeidsdag å leve med
 • FORDI ENEFORSØRGERE fremdeles fratas rettigheter
 • FORDI VELFERDSSTATEN bygges ned og markedet overtar mer og mer

Mange organisasjoner jobber med disse saken hver for seg.
Vi vil jobbe sammen for å snu utviklinga.
Da trenger vi erfaringer fra kvinneorganisasjonene og fagforeningene.

Hvordan?

 • SAMARBEIDET organiseres rundt konkrete prosjekter som konferanser og markeringer
 • ORGANISASJONENE kan delta på det nivået de sjøl ønsker fra gang til gang; stå som initiativtakere, støtte med penger, delta i arbeidet
 • ARBEIDET FOREGÅR i et forum av kvinner fra de deltakende organisasjonene
 • VI ARBEIDER i grupper, slik at mange gjør litt
 • VI HAR ULIKE SYN, noe som gir spennende og lærerike diskusjoner
 • VI RESPEKTERER uenigheter og forskjeller og jobber sammen om det vi er enige om
 • VI HAR DET MORO. Vi blir kjent med mange og etablerer nettverk