Likelønnskommisjonen ble nedsatt i 2006, og den skal i løpet av våren 2008 komme med sin konkluderende rapport.

11. januar leverte Kvinner på tvers sitt innspill til saker som kan bli gjennomført allerede i løpet av de hundre første dagene etter at Likelønnskommisjonen har lagt fram sin rapport.

Anne Enger og Siri Jensen

Siri Jensen (til høyre) overleverer innspillet
til Likelønnskommisjonens leder, Anne Enger.

(Klikk for større bilde. Foto: Finn Jensen)

Les innspillet her.

Her er noen medieklipp om saken:

[Til hjemmesida]