Vi inviterer til den 10. landsomfattende kvinnekonferansen
i Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, Oslo

Program lørdag 20. september

09.00 Innsjekking, registrering
10.00 Åpning
10.45

Er det en framtid for en kvinnevennlig velferdsstatsmodell i vårt land?

Kari Wærness, professor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen

Summing, plenumsdiskusjon
12.30 Lunsj
13.30 Pensjonsreform - fra solidaritet til forsikring?

Henriette Westhrin, nestleder i SV og medlem av pensjonskommisjonen
Kari Carlson, leder av kvinneutvalget i Utdanningsforbundet

Diskusjon
15.00

10 år med Kvinner på tvers - skråblikk på samarbeid og kvinnelønnskamp

Siri Jensen, Kvinnefronten
Kommentarer ved Kjellfrid Blakstad, Fagforbundet, Ellinor Gilberg, forhandlingsleder UHO Oslo og Karin Torp, nestleder i Handel og Kontor

Summing og diskusjon
17.00 Pause fram til festmiddagen
19.00 Festmiddag, se egen invitasjon

Program søndag 21. september

10.00 Fra 70-åras opprør til oppsving i brudebransjen
10.15

Tilbakeslag for velferdsstaten - kjernefamiliens renessanse

Bodil Chr. Erichsen, tidl. kvinnepolitisk ansvarlig i Oslo SV
Tiril Svensen, NSF
Inger Lise Blyverket, Utdanningsforbundet, med 15 års erfaring som åpent lesbisk

11.30

For velferdsstat, demokrati og fordeling
Strategier i skjæringspunktet mellom kvinnekamp, faglige rettigheter og motstand mot markedsliberalismen

Helene Bank, seniorrådgiver ved Stiftelsen IGNIS og koordinator for Forums arbeidsgruppe om WTO

12.15 Lunsj
13.00 Strategier fortsetter ... Endring:
Liv Tørres, styremedlem i Attac
Summing, diskusjon
14.30 Oppsummering og avslutning
15.00 Slutt

Praktiske opplysninger

Tid: Lørdag 20. og søndag 21. september 2003

Sted: Ingeniørenes hus, Kronprinsensgt. 17, Oslo

Pris: Kr 600. Betales ved påmelding. Prisen inkluderer festmiddag lørdag kveld, samt enkel lunsj lørdag og søndag.
For bare konferanse: kr 500. For bare fest: kr 300.

Påmelding: Innen fredag 5. september 2003 til

Kvinner på tvers
c/o NSF Akershus
Postboks 456 Sentrum, 0104 Oslo
Telefon 22 04 33 04, faks 22 04 31 21
E-post til oslo@sykepleierforbundet.no

Påmeldingen er bindende.

Betaling: Sendes Kvinner på tvers, konto nr. 7068.05.16675
c/o NSF Akershus, postboks 456 Sentrum, 0104 Oslo

Kvittering for innbetaling vises ved inngangen.

Kontakt: For ytterligere informasjon, kontakt
Toril Skjerden, telefon 22 04 31 22
e-post toril.skjerden@sykepleierforbundet.no

Overnatting: Deltakerne må selv ordne overnatting.

Arrangører: