Om KPTHistorieKontaktDeltakende organisasjoner
FacebookÅrets konferanseTidligere konferanser

 

Vi inviterer til landsomfattende kvinnekonferanse
i Ingeniørenes hus i Oslo

Last ned programplakat i jpg-format

Program per 20. august

Lørdag 23. september 2017

09.00 Registrering, kaffe/te
10.00 Kultur: Spoken Word Sofie Frost
10.20 Likestilling i arbeidslivet Cathrine Egeland
11.30 Islandaksjonen for likelønn Drifa Snædal
Diskusjon
13:00 Lunsj  
14.00 Kvinnekamp er klassekamp Kadra Yusuf
15.00 Ære på norsk Ragnhild Hennum
16.00 På tvers på pub  

Søndag 24. september 2017

10.00 Kultur  
10.20 Frontfagsmodellen Kristine Nergaard
Diskusjon
11.30 OXLO Enhet for mangfold og integrering (EMI)
12.00 Lunsj  
13.00

Foto og dialog på tvers
(Oslo rådhus)

OXLO Champions
15.00 Konferanseslutt  

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Praktiske opplysninger

Tid: lørdag 23. og søndag 24. september 2017
Sted: Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, Oslo

Pris: 600 kroner; inkluderer kaffe/te og lunsj begge dager (bare én dag = halv pris)

Ungdom (under 26 år) og inntektsløse halv pris dersom de ikke har en organisasjon som betaler.

Påmelding her

Kontakt: For ytterligere informasjon, kontakt
Fellesorganisasjonen Oslo og Akershus, telefon 23 08 07 50
eller send e-post til kvinner.pa.tvers@gmail.com

Overnatting: Deltakerne må selv ordne overnatting.


Kvinner på tvers er et samarbeid mellom kvinnedominerte fagforeninger, kvinneorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner. Samarbeidet organiseres først og fremst rundt en årlig landsomfattende konferanse og har pågått siden 1994. Temaene for konferansene varierer fra år til år; mye er konsentrert rundt spørsmål som angår kvinner i arbeidslivet, som lønn, arbeidstid og arbeidsforhold. Men vi har også tatt opp en rekke andre saker, som ulike sider ved velferdsstaten, for eksempel pensjon og forholda for eneforsørgere, kvinners helse, situasjonen til kvinner med minoritetsbakgrunn, menns vold mot kvinner og internasjonal kvinnesolidaritet.