Kvinner på tvers 2008

Meldinger under
åpen post


De som ønsker å jobbe sammen med Norsk Kvinnesaksforening,
kan maile: toriskar krøllalfa online.no

Ny bok om 6-timers dagen:
Sekstimersdagen – den neste store velferdsreforma?
Av Magnhild Folkvord og Ebba Wergeland.
Gyldendal arbeidsliv.
Be fagforeningen din kjøpe inn!

UUF - Foreningen for ufrivilling uføre: post krøllalfa uuf.no

Feminismefestival 2008 – Litteraturhuset i Oslo – 22. november
www.kvinnefronten.no

Oppdatert melding:
Konferanse om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor
18. november i Vika kino i Oslo klokka 10–16
Arr. div. fagorganisasjoner i offentlig sektor i Oslo og Akershus
Les mer på www.forsvarpensjon.no

Arbeidsmiljø og helse
www.arbeidshelse.no eller www.stami.no


Om Kvinner på tvers - Aktuelle temaer - Til hjemmesida