Om KPTHistorieKontaktForsida


Tidligere konferanser

Aktuelle tema

Deltakende organisasjoner

Vi inviterer til landsomfattende kvinnekonferanse
i Oslo Kongressenter (Folkets hus)

Last ned brosjyre i pdf-format

Rett til arbeid –
lønn å leve av – arbeidstid å leve med

Oppdatert program per 19. september – endringer kan komme

Lørdag 22. september 2012

09.00 Innsjekking, registrering, kaffe/te
10.00 Åpning med kulturinnslag Eras / Bjerke + Crossover
10.20 Hvorfor årets tema? Siri Jensen
10.30 Rett til arbeid Gerd Liv Valla
11.15 Heltid en rettighet
– deltid en mulighet
Nina Amble
11.45 Funksjonshemmede og arbeid
– hvem er ønsket og ikke ønsket
Berit Vegheim, Solveig Tesdal, Margareta Forrestad
12.30 Lunsj med egen ungdomssamling
13.30 Terskelen inn i arbeidslivet, høy eller lav? Raena Aslam,
Maria Yousaf,
Åshild Strand
14.30 Sammen er vi sterke Enhet for mangfold og integrering
Rowena Teodocio og kvinnenettverket
15.30 OXLO-uka, Oslo extra large
– en by for alle
Arrangementer ute i byen
18.00 Slutt for dagen
Konferansepub
(Dovrehallen, Storgata 22)

Søndag 23. september 2012

10.00 Kulturinnslag Karvan Dance
10.20 Erfaringer fra OXLO-arrangementene
Deltakerne og
Rowena Teodocio / EMI
11.15 På helsa løs, økonomifokus i offentlig sektor Eli Berg
11.45 Spørsmål og debatt
12.15 Kvinnequiz og kvasst
12.45 Lunsj
13.30 Eksemplets makt – vi får det til i Trondheim Lise Lotte Strand
14.00 Aktuelle saker
(blant annet
stemmerettsjubileet)
Torild Skard, leder Norsk Kvinnesaksforening
Ana Lopez
, leder INLO
14.45 Oppsummering og avslutning Siri Jensen
15.00 Slutt

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Praktiske opplysninger

Tid: lørdag 22. og søndag 23. september 2012
Sted: Oslo Kongressenter / Folkets Hus, Youngs gate 11, Oslo
Pris: 600 kroner betales ved påmelding. Prisen inkluderer kaffe/te og lunsj lørdag og søndag

Ungdom betaler halv pris, dersom avgiften ikke dekkes av egen organisasjon.

Påmelding snarest og seinest innen 17. september til

Kvinner på tvers
Kvinner på tvers c/o FO Oslo, 
postboks 9375 Grønland, 0135 Oslo
telefon 23 08 07 50 eller
e-post til post@oslo.fo.no eller kvinner.pa.tvers@gmail.com

Påmeldingen er bindende.

Betaling: Sendes Kvinner på tvers, konto nr. 9001 17 49266
FO Oslo, postboks 9375 Grønland, 0135 Oslo
Kvittering for innbetaling vises ved inngangen.

Kontakt: For ytterligere informasjon, kontakt
FO Oslo, telefon 23 08 07 50
eller send e-post til post@oslo.fo.no eller kvinner.pa.tvers@gmail.com

Overnatting: Deltakerne må selv ordne overnatting.

Initiativtakere:

 • Delta Oslo
 • Fagforbundet Akershus
 • Fagforbundet Oslo
 • Fagforbundet Nordre Aker
 • Fagforbundet Nittedal
 • Fagforbundet Private Virksomheter
 • Fellesforbundet avd. 246 – Oslo og Akershus Hotell- og Restaurantarbeiderforening
 • Fellesorganisasjonen (FO) – Akershus
 • Fellesorganisasjonen (FO) – Oslo
 • Handel og kontor Oslo og Akershus
 • Kvinnefronten
 • Kvinnegruppa Ottar
 • Kvinneutvalget i Nei til EU
 • LO i Follo
 • Norsk Kvinnesaksforening
 • Norsk Sykepleierforbund Akershus
 • Norsk Sykepleierforbund Oslo
 • Norsk Kabinforening
 • Oslo grafiske kvinneklubb og -nettverk
 • Skolenes Landsforbund Oslo
 • Sosiale institusjoners fagforening
 • Utdanningsforbundet Akershus
 • Utdanningsforbundet Oslo