Om KPTHistorieKontaktForsida


Tidligere konferanser

Aktuelle tema

Deltakende organisasjoner

Liker
Følg oss på Facebook

Vi inviterer til landsomfattende kvinnekonferanse
i Ingeniørenes hus i Oslo

Last ned brosjyre i pdf-formatHeng opp en plakat

Invitasjon til festmiddag lørdag kveld

100 år er ikke nok

Program per 10. september

Lørdag 21. september 2013

09.00 Innsjekking, registrering, kaffe/te
10.00 Åpning med kulturinnslag Sara Ramin Osmundsen, slampoet (Les mer)
10.30 Saasant alle kvinner fylker seg bak stemmerettsfanen ... Magnhild Folkvord, journalist i Klassekampen (Les mer)
11.45 Hvis kvinner fikk bestemme ... Hva kan vi lære av abortkampen?

Diskusjon
Ellen Aanesen, faglitterær forfatter og tidligere journalist og dokumentarfilmskaper i NRK (Les mer)
13.00 Lunsj
14.00 Unge kvinner i dag – hvordan kan de gjøre sin stemme hørt?

Diskusjon
Hannah Helseth, sosiolog (Les mer)
Linda Alzaghari, daglig leder Minotenk (Les mer)
16.00 Vold mot indiske kvinner – noen refleksjoner
Lavleen Kaur, kriminolog og kunstner (Les mer)
16.45 Helsetjenesteaksjonen – en kort presentasjon
Marthe Nereng, sykepleier (Les mer)
17.00 Slutt på konferanseprogrammet
19.00 Festmiddag – mer her Halvsøstra spiller kl. 19.15– vær ute i god tid! (Les mer)

Søndag 22. september 2013

10.00 Kulturinnslag  
10.15 20 år er ikke nok
Kvinner på tvers – brobygger og pådriver

Diskusjon
Siri Jensen, koordinator i Kvinner på tvers
11.45 Den økonomiske krisa og konsekvenser for kvinnene
Margunn Bjørnholt, sosiolog og nestleder Norsk Kvinnesaksforening (Les mer)
11.45 Au pair – uten rettigheter eller på like fot? Magnhild Otnes, daglig leder Au Pair Center i Oslo (Les mer)
12.45 Lunsj
13.30 Rett til arbeid og 6-timersdag – veier mellom arbeidslinja og mammablogging?

Diskusjon
Parizad Mehryar, Kurdisk kvinneforening
Linn Stalsberg, skribent (Les mer)
Ingrid Wergeland, Manifest (Les mer)
14.45 Avslutning  
15.00 Slutt

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Praktiske opplysninger

Tid: lørdag 21. og søndag 22. september 2013
Sted: Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, Oslo
Pris:700 kroner for konferanse og festmiddag; 600 kroner bare for konferanse; 200 kroner bare for festmiddag. Prisen inkluderer kaffe/te og lunsj lørdag og søndag.

Ungdom halv pris dersom de ikke har en organisasjon som betaler.

Påmelding snarest og seinest innen 17. september til denne nettadressen:
https://www.sykepleierforbundet.no/vis-kurs/1229541/Kvinner-paa-tvers---konferanse

Påmeldingen er bindende.

Betaling: Sendes Kvinner på tvers, konto 7068 05 16675
NSF Oslo, Postboks 539 Sentrum, 0105 Oslo
Kvittering for innbetaling vises ved inngangen.

Kontakt: For ytterligere informasjon, kontakt
Norsk Sykepleierforbund Oslo, telefon 02409
eller send e-post til kpt@sykepleierforbundet.no eller kvinner.pa.tvers@gmail.com

Overnatting: Deltakerne må selv ordne overnatting.

Initiativtakere:

 • Delta Oslo
 • Fagforbundet Ahus
 • Fagforbundet Akershus
 • Fagforbundet Helse og Velferd
 • Fagforbundet Ikke-kommersielle private virksomheter
 • Fagforbundet Oslo
 • Fagforbundet Nittedal
 • Fellesorganisasjonen (FO) – Akershus
 • Fellesorganisasjonen (FO) – Oslo
 • Kvinnefronten
 • Kvinnegruppa Ottar
 • Kvinneutvalget i Nei til EU
 • Norsk Kvinnesaksforening
 • Norsk Sykepleierforbund Akershus
 • Norsk Sykepleierforbund Oslo
 • Oslo grafiske kvinneklubb og -nettverk
 • Skolenes Landsforbund Oslo
 • Utdanningsforbundet Akershus
 • Utdanningsforbundet Oslo