Om KPTHistorieKontaktForsida


Tidligere konferanser

Aktuelle tema

Deltakende organisasjoner

Liker
Følg oss på Facebook

Vi inviterer til landsomfattende kvinnekonferanse
i Ingeniørenes hus i Oslo

Last ned oppdatert brosjyre i pdf-format

Likestilling på glattisen – hva nå?

Program per 19. september

Lørdag 20. september 2014

09.00 Registrering, kaffe/te
10.00 Åpning med inspirasjon The fabulous Los Altos (se Facebook)
10.30 Praksisplass –
utnytting eller mulighet?16,9
Channeh Joof Storvik,
Enhet for mangfold og integrering

Christina Beck Jørgensen
, Fagforbundet ungdom
11.00 Utvikling av likestillingspolitikk

Diskusjon
Hege Skjeie, professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo
12.30 Hvorfor reise kampen for sekstimersdagen akkurat nå? Helene Bank,
For velferdsstaten
13.15 Lunsj
14.15 Er det sant at vi kan jobbe mindre?

Spørsmål
Roar Eilertsen,
De Facto
15.15 Pause
 
15.30 Sekstimersdagen –
fra krav til virkelighet


Diskusjon
Sissel M Skoghaug,
nestleder Fagforbundet
Kåre Pedersen,
Tine Heimdal
17.00 Slutt for dagen
Konferansepub

Søndag 21. september 2014

10.00 Åpning med inspirasjon  
10.30 EUs økonomiske vekst-retorikk og PR-strategi for likestilling

Kommentarer og diskusjon
Berit von der Lippe, professor BI
12.00 Lunsj
12.45 Invadering av
kvinners kropper

Kari Stefansen, sosiolog Høgskolen i Oslo og Akershus
13.40 Stopp pornokulturen

Diskusjon
Katarina Storalm, Stopp pornokulturen
14.45 Avslutning  
15.00 Slutt

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Praktiske opplysninger

Tid: lørdag 20. og søndag 21. september 2014
Sted: Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, Oslo

Pris:600 kroner; inkluderer kaffe/te og lunsj begge dager

Ungdom (under 25 år) halv pris dersom de ikke har en organisasjon som betaler.

Påmelding snarest og seinest innen 12. september til epost kvinner.pa.tvers@gmail.com.

Påmeldingen er bindende.

Betaling: Sendes Kvinner på tvers 2014, konto 1503 44 89294
Utdanningsforbundet Akershus, Brynsengveien 2, 0667 Oslo
Merk betalingen med navn og organisasjon – gi beskjed dersom organisasjonen skal betale.
Kvittering for innbetaling vises ved inngangen.

Kontakt: For ytterligere informasjon, kontakt
Utdanningsforbundet Oslo og Akershus, telefon 23 13 81 00
eller send e-post til marianne.krogh@utdanningsforbundet.no eller kvinner.pa.tvers@gmail.com

Overnatting: Deltakerne må selv ordne overnatting.

Initiativtakere:

 • Fagforbundet
 • Fagforbundet Akershus
 • Fagforbundet Akershus fylkeskommune
 • Fagforbundet Nittedal
 • Fagforbundet Helse, sosial og velferd
 • Fagforbundet private virksomheter
 • Fagforbundet Oslo Sporveiers Arbeiderforening
 • Fagforbundet Oslo
 • Fagforbundet TeoLOgene
 • Delta Oslo
 • Fellesorganisasjonen (FO) – Akershus
 • Fellesorganisasjonen (FO) – Oslo
 • Handel og kontor Oslo og Akershus
 • Kvinnefronten
 • Kvinnegruppa Ottar
 • Kvinneutvalget i Nei til EU
 • Norsk Kvinnesaksforening
 • Norsk Sykepleierforbund Oslo
 • Oslo grafiske kvinneklubb og -nettverk
 • Utdanningsforbundet Akershus
 • Utdanningsforbundet Oslo