Om KPTHistorieKontakt


Tidligere konferanser

Aktuelle tema

Deltakende organisasjoner

Kvinner på tvers 2010

Konferansen var 25. og 26. september 2010.

Programmet finner du her
Last ned brosjyre i pdf-format

Presentasjoner fra konferansen (pdf-format):


Aksjon mot treårsreglen

Årets Kvinner på tvers hadde lørdag 25. september en aksjon mot treårsregelen. Tove Smaadahl fra Krisesentersekretariatet (bildet) holdt appell, og konferansedeltakerne deler ut løpesedler.

Treårsregelen går ut på at en utenlandsk kvinne må være gift med en norsk mann i tre år før hun kan få opphold på selvstendig grunnlag. Vi vet at en del av disse kvinnene lever i voldsutsatte eksteskap, og vi krever oppheving av treårsregelen! Last ned løpeseddelen her.

Tove Smaadahl

 

Kvinner på tvers er et samarbeid mellom kvinnedominerte fagforeninger, kvinneorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner. Samarbeidet organiseres først og fremst rundt en årlig landsomfattende konferanse og har pågått i femten år. Temaene for konferansene varierer fra år til år; mye er konsentrert rundt spørsmål som angår kvinner i arbeidslivet, som lønn, arbeidstid og arbeidsforhold. Men vi har også tatt opp en rekke andre saker, som ulike sider ved velferdsstaten, for eksempel pensjon og forholda for eneforsørgere, kvinners helse, situasjonen til kvinner med minoritetsbakgrunn, menns vold mot kvinner og internasjonal kvinnesolidaritet.