Om KPTHistorieKontaktForsida


Tidligere konferanser

Aktuelle tema

Deltakende organisasjoner

Liker
Følg oss på Facebook

Kvinner på tvers 2013

Tema: 100 år er ikke nok


Konferansen var lørdag 21. og søndag 22. september 2013

Program og praktisk informasjon
Last ned løpeseddel (pdf)Last ned plakat (pdf)
Invitasjon til festmiddag lørdag kveld

Bildeglimt fra konferansen

Her kan du se noen av presentasjonene fra KPT 2013 (pdf-filer):


 

Kvinner på tvers er et samarbeid mellom kvinnedominerte fagforeninger, kvinneorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner. Samarbeidet organiseres først og fremst rundt en årlig landsomfattende konferanse og har pågått siden 1994. Temaene for konferansene varierer fra år til år; mye er konsentrert rundt spørsmål som angår kvinner i arbeidslivet, som lønn, arbeidstid og arbeidsforhold. Men vi har også tatt opp en rekke andre saker, som ulike sider ved velferdsstaten, for eksempel pensjon og forholda for eneforsørgere, kvinners helse, situasjonen til kvinner med minoritetsbakgrunn, menns vold mot kvinner og internasjonal kvinnesolidaritet.